ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА за ефективните микроорганизми

Дърво с бактерииbakteriiki524723_2525481076943_560026189_n

Видео „Какво представлляват Ефективни Микроорганизми? “

  •  Всяко химическо подхранване действа на почвата като наркотик, подобрявайки нейните биологични свойства. Например, внасяйки в почвата макроелементи – такива, като калий, азот, фосфор (за количественото и качественото съотношение на които даже водещите агрономи и почвоведи не са на едно мнение), ние разбира се, способстваме формирането на мощна коренова система и като следствие от това, на зелената част на растението. Но при това от почвата изчезват и последните остатъци от микроелементи, например, селен, а той играе ролята на катализатор в много биологически реакции и ако липсва, то растението не е в състояние да формира ефективна защитна система.

Ако няма ефективен имунитет, впоследствие растението задължително „ще получи“ някоя болест, с която Вие ще трябва да се борите по навик с различни химически средства. Болното растение бива нападано от патогенна микрофауна, вредители, с които Вие се борите, използвайки различни хербициди, пестициди и т. н.

Така порочният кръг се затваря от година на година, все повече изтощавайки и заразявайки почвата. Как мислите, какво ще е качеството на продукцията в резултат на такъв „комплекс“ от агротехнически мероприятия?

  • Следва да се подхранват не самите растения, а хранещите ги живи организми, които на свой ред, да подсигурят на растенията всички необходими хранителни вещества, а също микро- и макроелементи. Първо, тези организми превръщат в лесносмилаема форма за растенията наличните в горните слоеве на почвата полезни вещества. Второ, те пренасят тези вещества по хранителните вериги, като своеобразна „биологическа помпа“, която ги изпомпва от по-дълбоките, а значи и по-малко изтощените слоеве на почвата, до които растенията не могат „да достигнат“ с корените си. И това става именно в количественото и качественото съотношение, което е необходимо на растението, за да се развива хармонично.

В крайна сметка не човекът трябва да определя какви именно и в какво количество органични съединения, микро- и макроелементи трябва да се съдържат в почвата. С тази задача много по-добре, бързо и евтино ще се справят ефективните микроорганизми, което те вършат в течение на хиляди години, дори преди появата на човечеството.

  • Колкото повече Ефективни Микроорганизми има в почвата през есента, толкова ще е по-висока нейната плодородност през пролетта. По изкуствен начин ефективните микроорганизми се внасят в почвата с помощта на получените на основата на Ефективните Микроорганизми.-препарат торове и препарати. Така внесените микроорганизми не само непосредствено подсигуряват с храна растенията, но и способстват развитието на други, по-високоразвити и продуктивни организми.

Трябва обаче да се има предвид, че при предозиране стимулаторите за растеж оказват противоположен, ефект. Затова в периода на вегетация на растенията препаратите с  Ефективни Микроорганизми трябва да се използват само в препоръчителните количества. В завишени дози  могат да се използват само за „почиваща“ земя.

  • Земята не бива да се прекопава, ограничавайте се само с повърхностна обработка на почвата на дълбочина 5-10 см. Повърхностния слой на почвата на дълбочина до 10 см. се обитава от група аеробни микроорганизми, тоест такива, на които е необходим кислород за да осъществяват процесите на жизнената си дейност. На дълбочина до 15 см. може да се срещнат обитатели както от аеробната, така и от анаеробната групи, за които кислородът е отрова. На дълбочина повече от 15 см. почвата се обитава само от микроорганизми от анаеробната група.

  Като преобръщате земния пласт с дълбочина повече от 15 см. Вие „вкарвате“ аеробните организми по-надълбоко, а анаеробните се качват на повърхността, в резултат на което загива по-голямата част и от едните, и от другите. Както е известно обаче, „свято място празно не остава“. На тяхно място се заселва друга, по правило, патогенна микрофлора, и по-нататък имаме същата пагубна верига, която разгледахме по-горе. Вредата на дълбоката оран се заключава и в това, че се разрушава микроструктурата на повърхностните слоеве на почвата, разрушават се микроканалите, по които в тези слоеве проникват влагата и кислородът, в резултат на което почвата изсъхва и се покрива с влаго- и въздухонепроницаема кора.

При дълбока оран се разрушава също и структурата на „биологическата помпа“, която снабдява горните слоеве на почвата с необходимите на растенията макро- и микроелементи.

  • Естествената, живата структура на почвата се защитава най-добре чрез мулчиране – почвата се покрива с различни растителни остатъци (слама, стъбла от царевица, слънчоглед, тютюн, памук и други). То неизменно дава положителен резултат. Мулчата способства усиленото поглъщане от почвата на влага и хранителни вещества от въздуха и създава благоприятни условия за обитателите на почвата. Подходящи за мулчиране са както компостът или прегорелият оборски тор, така и всяка друга дребна органична материя, включвайки торф, зелена и суха трева, стърготини, отпадъчна хартия, остатъци от бурени и др. Освен защитните свойства, мулчата притежава още едно ценно качество: само на границата на мулчата и почвата може да съществуват редица изключително полезни гъбични микроорганизми.
  •  Един от най-важните начини за органично обогатяване на почвата е посаждането на всички свободни участъци земя на така наречените сидерати. Сидерати могат да бъдат всякакви едногодишни издръжливи растения, например, бобови, житни, кръстоцветни. В Ефективните Микроорганизми.-технологията сидератите изпълняват редица важни функции. Те не само съживяват почвата и я снабдяват със зелена маса, но и чрез корените си структурират нейния горен слой. Затова сидератите не се изскубват, а се режат до корен, зелената маса леко се набожда в почвата и при възможност се полива с Ефект.М-разтвор в концентрация 1:100/150. Сидератите се сеят много гъсто, например, нормата за посяване на семената на ръжта и зимницата е около 2,5 кг. на 100 м².

-Използвана е Немска и от части руска литература