При пресаждане на всички видове растения се приготвя разтвор от Ефективни Микроорганизми – фарминг активиран в разреждане 1 :200. Задължително нехлорирана вода.

Във удобен съд (спрямо големината на корена) се потапя корена за кратко (няколко минути ) да се намокри и по възможност се вкарва влажен в почвата.

Коренът се обеззаразява от патогенни микроорганизми и е добре подготвен за пресаждане.