Видео с принципът на Ефективните микроорганизми:

Целта на  технологията е в създаването на оптимални условия за развитието на полезна микрофлора, водеща до оздравяване на почвата, а също и до повишаване на нейната плодородност  на отглежданите култури.

На пръв поглед, решението на проблема за повишаване на добива е прост: вкарвай в почвата повече полезни микроорганизми и ще имаш такава  реколта, каквато пожелаеш. На практика всичко е много по-сложно. В природата микроорганизмите съществуват на големи групи, образувайки достатъчно дълги хранителни, защитни и други поддържащи се една друга симбиозни вериги. Скъсването в едно от звената може да доведе до гибел и на другите видове. По същия начин и внасянето в почвата само на едно от подхранващите растенията звена, ако изобщо има ефект, то той ще е краткосрочен, тъй като при липсата на другите биологически видове, подсигуряващи тяхната жизнена дейност, микроорганизмите бързо загиват или влизат в състояние на анабиоза.

Проблемът с повишаването на плодородността се усложнявал и с това, че наред с полезните (регенеративни) микроорганизми във всяка биологическа среда неизбежно съществуват и патогенни (дегенеративни) микроорганизми, предизвикващи разлагане и гниене, носещи отравяния и болести. Както регенеративните микроорганизми способстват развитието на цялата полезна растителна фауна, дегенеративните пък са източник на жизнената дейност на организмите – вредители за растенията. Именно поради това вредителите поразяват на първо място най-слабите и болни растения, а не ароматните здрави. Задачата на  технологията е да осигури равновесие между полезните и патогенните микроорганизми в точката на златното сечение, при което, например, 2/3 полезни микроорганизми са достатъчно, за да подсигурят здравото състояние на почвата, нейното богатство и балансираност по отношение на състава на микро- и макроелементите, и органичните съединения. А пък, примерно, 1/3 патогенни микроорганизми са необходими за да се „поддържа в тонус“ имунната система на растенията.

Пред учените стояла еднозначната задача за създаване на устойчива симбиоза на микроорганизми, способстваща както осигуряването на храненето на растенията, така и ограничаването на патогенната микросреда. Пръв успяли да решatтози проблем през 80 г. Японски учени .

В процеса на работата си микробиолозите изследвали около 3000 вида основни, осигуряващи жизнената дейност на почвата, микроорганизми и им се отдало да открият неизвестната по-рано същност на тяхната регенеративно-дегенеративна количествена взаимовръзка. В най-прост вид тя може да бъде представена по следния начин.

Оказало се, че както в средата на животворните, така и в средата на патогенните микроорганизми водещи са около 5 % от видовете. Останалите, които изначално са по-регенеративни, отколкото дегенеративни, или обратното, могат в значителна степен да променят изходната си ориентация, но само в онази посока, където има повече лидери. Тук можем да направим аналогия с безпринципните хора, когато болшинството чака да види кой от биещите се ще победи, за да се присъединят към победителя и да добият победения. В крайна сметка се получава така, че ако в почвата има повече микроорганизми, които са регенеративни лидери, то такава е и самата среда, затова и растенията там процъфтяват като имат едновременно и благополучен растеж, и висок добобив, и са изключително здрави. Ако преобладават патогенните лидери, се наблюдава слаб растеж, нисък добив, болести и вредители.

Японските учени избрали 20 лидерстващи регенеративни щама, изпълняващи в съвкупност целия спектър от функции, свързани с храненето на растенията, тяхната защита от болести и оздравяване на почвената среда, и те получили названието  (ефективни микроорганизми). По-нататък се явила не по-малко сложна задача – обединяването на всички Ефективни микроорганизми в разтвор, в който всички да могат да съществуват продължително време и да бъдат напълно запазени. Главният проблем бил в това, че някои от избраните щамове могли да се развиват само в противоположни условия (например, при наличие или отсъствие на кислород). Тази задача била решена успешно. Заедно със създадения -препарат се родила и нова технология в земеделието – технология с Ефективни МИкроорганизми, а с нейната поява започнала и нова ера в продуктивното екологично земеделие.

В зависимост от интензивността на използване на новата технология и степента на заразеност на почвите, добивът се увеличавал с 1,5 – 4 пъти. Там, където по-рано имало една реколта в годината, започнали да събират по две реколти. Но главно достойнство на -технологията станала възможността за 3-5 години, практически напълно изключвайки използването на химически торове и пестциди, да се върне на почвите по естествен път най-високото , и на първо място, изключителното потребителско качество на отглежданата продукция.

Отгледаните с Ефективни Микроорганизми плодове имат необикновено високо съдържание на полезни вещества и се съхраняват отлично. Отгледаната с пълен цикъл Етехнология ягода не отстъпва по вкус и аромат на горската, а картофите могат да се съхраняват в хранилище няколко години. Някои от плодовете придобили нови, неизвестни по-рано качества. Например, обикновеният отгледан с технология морков се отличава с високи антиоксидантни стойности.

Областта за използване на ефективните микроорганизми съвсем не се ограничава с растениевъдството. Тъй като растителният и животинският живот, пък и всяка естествена биологическа среда на Земята, имат по същество, единна микробиологическа структура, то и Ефективните Микроорганизми играят изключителна, продуктивна животворна роля при тяхното внасяне във всяка биологическа среда, независимо дали е почва, човешки или животински организъм , естествени отпадъци или всяка друга среда, изискваща биологическо очистване.

В Япония с помощта на Ефективните Микроорганизми чистят градските канали, организират затворени производствени цикли.Милиони японци използват Ефективни Микроорганизми в кулинарията, при решаването на всевъзможни битови проблеми. Изключителни резултати дали  в животновъдството и птицевъдството. Когато ги получават в дневната  си порция, животните не боледуват и растат значително по-бързо. С няколко пъти се намалила смъртността при младите животни, забележимо се увеличил млеконадоят. Снесените от кокошките яйца превъзхождат по качество селските.

Раждането на технологията имало световен отзвук. Нейното внедряване станало част от националната политика на много държави: от относително слабо развитите Тайланд и Парагвай до световните градове: САЩ, Франция, Германия и т. н.